notaris.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 23 maart 2023

AFM staat overschrijding hypotheeknormen soms toe

"Bij oversluiten van een hypotheek na afloop van een rentevastperiode, wanneer de consument niet verhuist en het hypotheekbedrag niet wordt verhoogd, mogen de nieuwe woonlasten hoger zijn dan het toegestane normbedrag", heeft de AFM laten weten aan de vereniging van hypothecair planners NVHP. Die maakte zich zorgen dat klanten met een te hoge lening niet van geldgever zouden mogen wisselen.

Verder gaat de toezichthouder ermee akkoord dat oversluitkosten als notaris- en taxatiekosten worden meegefinancierd in de nieuwe lening. "Dit om te voorkomen dat de consument gedwongen is bij zijn huidige hypotheekverstrekker te blijven, terwijl andere verstrekkers gunstiger rentetarieven bieden om de bestaande lening te financieren."

De NVHP had de AFM gevraagd om toe te staan dat klanten met overkreditering hun lening kunnen oversluiten naar een andere geldgever, ook al laten de regels dat niet toe. Volgens de normen van het Contactorgaan Hypothecaire Financieringen (CHF) mag niet meer dan zo'n 4,5 maal het jaarinkomen als hypotheek worden verstrekt. In de praktijk signaleren NVHP-leden echter regelmatig klanten bij wie die grens is overschreden.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning