notaris.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
dinsdag 24 mei 2022

Fidin, OVFD en VFFP bezorgd over 'betaalregel' notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil haar 'Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden' aanscherpen. Daarmee vervalt de bestaande uitzondering dat de notaris het honorarium uitbetaalt aan adviseurs als makelaars, hypotheekadviseurs of advocaten. Fidin, OVFD en VFFP zien niets in deze aanscherping, omdat volgens hen het belang van de (ver)koper van een eigen woning hiermee niet is gediend.

Volgens de organisaties, die hierover een brandbrief hebben gestuurd aan de KNB, dreigt er voor woning(ver)kopers onoverzichtelijke situatie te ontstaan. "Het passeren van de akte wordt vrijwel steeds direct gevolg door verhuisactiviteiten. In die drukke en rommelige fase is het voor de klant belangrijk dat alle samenhangende zaken in één keer geregeld en betaald worden."

Momenteel kent de beleidsregel een uitzondering voor betalingen aan onder meer een collega notaris, een taxateur, een makelaar, een (hypotheek)adviseur of bemiddelaar. "De koper/verkoper is er zo zeker van dat de kosten die met de aankoop of verkoop van een huis gemoeid zijn, op enig moment ook daadwerkelijk worden verrekend. Het gaat om kosten die in nauw verband staan met de transactie en die bovendien eenvoudig controleerbaar zijn." Er wordt op gewezen dat  het nu wel is toegestaan dat de notaris schulden aflost voor cliënten als dit als voorwaarde door de geldverstrekker is gesteld voor het passeren van de akte. "Hiertoe behoren ook premies voor verzekeringen." Het wordt als 'niet logisch' bestempeld om dan andere geldtransacties in het kader van dezelfde overeenkomst anders te behandelen.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning