notaris.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
dinsdag 24 mei 2022

Notarissen verbazen zich over Fidin

Voorzitter Erna Kortlang van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) begrijpt de opwinding van de intermediairorganisaties Fidin en OVFD niet over een recente e-mail van de KNB. Daarin zou notarissen worden voorgeschreven alleen een gebruikelijk honorarium uit te betalen aan hypotheekadviseurs. "Het betreft helemaal geen nieuwe beleidsregel", zegt Kortlang.

"Binnen mijn achterban leefden veel vragen over de uitleg van die beleidsregel en daarom hebben wij die behandeld in een zogeheten alertbericht", licht Kortlang (foto) toe. Het door door Fidin gewraakte rondschrijven betreft de 'Beleidsregel beperking uitbetaling derdengelden'. Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat gelden aan de rechthebbende moeten worden uitgekeerd. "Indien de cliënt de notaris verzoekt het honorarium van een hypotheekadviseur te betalen, is het de notaris toegestaan deze service te verlenen mits het honorarium gebruikelijk is."

Vraag was onder meer of de notaris ook andere kosten mag uitbetalen, zoals kosten voor extra nazorg, toekomstig advies of een zogenaamde 'hypotheek-APK'? "Nee, dat mag niet. De uitzondering op de beleidsregel is bewust beperkt gehouden tot betalingen die in nauw verband staan met de transactie die de notaris behandelt. Van een dergelijke betaling is geen sprake indien het honorarium betrekking heeft op toekomstige adviezen of werkzaamheden of adviezen die niet rechtstreeks verband houden met het afsluiten van de hypotheek of lening."

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning