notaris.hypotheek-actueel.nl
Financiële informatie, links en rekenmodules
dinsdag 24 mei 2022

Jurilex rectificeert stellingen over NLE-leden, Tijbout en Korevaar

Letselschadebureau Jurilex zal op www.letselschade.nl een rectificatie plaatsen van eerder gedane uitlatingen aan het adres van de vereniging Nationale Letselschade Experts (NLE), expertise- en schaderegelingsbureau Tijbout en Korevaar Letselschade, waarin deze, naar nu blijkt ten onrechte, zijn beschuldigd van het maken van oneerlijke prijsafspraken met verzekeraars.

Ook een brief van deze strekking aan een twintigtal assurantietussenpersonen zal Jurilex, eveneens per brief, rectificeren. Een notaris moet toezien op een correcte uitvoering van deze schriftelijke rectificatie. Dat is de uitkomst van een kort geding dat vandaag diende voor de rechtbank in Utrecht.

De kwestie is aan het rollen gebracht door een uitzending van Tros Radar van begin dit jaar over de werkwijze van sommige letselschadebureaus, die onoirbare geheime prijsafspraken zouden maken met verzekeraars. Met name de Pals Groep maar ook zijdelings Jurilex en enkele andere bureaus kregen ervan langs. Jurilex stond echter op het standpunt dat ook de PIV-convenanten, openbare afspraken tussen schadebehandelaars en verzekeraars die niet ter discussie stonden bij Radar, ook niet onomstreden zijn en publiceerde een lijst van bureaus die hiermee werken, zonder daarbij te vermelden dat het om PIV-convenanten ging. De gewraakte tekst was ten tijde van het kort geding reeds verwijderd van de website, maar de advocaat van NLE c.s. drong toch aan op rectificatie, eveneens van de mailing. Daartoe werd na enig aandringen van de rechter in onderling overleg besloten.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning